A hűség kapcsán elsősorban a párkapcsolati hűség jut eszünkbe, holott ez sokkal tágabb kategória!

A hűségünk, azaz bizonyos elképzelésekhez, gondolatokhoz és mintázatokhoz való ragaszkodásunk sokszor többet tud ártani, mint amennyit használ.

Olykor nem is tudatosítjuk, hogy hűségesek vagyunk az otthonról hozott szülői mintákhoz, elvekhez, hitrendszerekhez, hűségesek vagyunk a régi hamis barátainkhoz, a megszokott munkahelyünkhöz, az önmagunkról alkotott téves személyiségszerepekhez, a hamis személyiség vagy identitástudatunkhoz.

Te milyen idejétmúlt dolgokhoz vagy hűséges?

Milyen hamis elképzeléseidhez vagy hűséges?

Hűséges vagy például anyukádtól hozott „anya-szerephez” vagy az apukádtól hozott „apa-szerephez”? A generációkon keresztül hozott családi mintákhoz?

Hűséges vagy a szüleid pénzügyi/anyagi modelljéhez?

Hűséges vagy a középiskolai tanárod értékítéletéhez, hogy nem vagyok jó matekos?

Hűséges vagy ezekhez a régi mintákhoz, vagy mástól átvett értékítéletekhez?

Hűséges vagy az önmagadról alkotott régi negatív képekhez?

Érdemes megvizsgálni magunkban, hogy mi mihez vagyunk hűségesek!

 

S talán az sem árt, ha még szélesebb körben, a baráti viszonyainkban vagy közösségeinkben is teszünk egy ilyen kitekintést. A közösség döntése vajon szolgálja-e az én egyéni fejlődésemet vagy vakon követem a közösséget, mert eddig oda tartoztam? Vajon hűséges vagyok a régi oktatási-, egészségügyi-, gazdasági- és egyéb modellekhez, még akkor is, ha azok már nem jók vagy idejétmúltak?

 

Megvizsgáltam már magamban, hogy amikor családomhoz, a barátomhoz, a munkahelyemhez, a kapcsolataimhoz, a közösséghez vagy egy rendszerhez vagyok hű, akkor hűséges vagyok-e önmagamhoz?

Merem-e önmagamat választani?

Meg tudok e állni minden döntésem, minden cselekvésem előtt és tudok-e úgy dönteni, illetve cselekedni, hogy saját magamhoz leszek hű?

Nem a régi rossz hitrendszereimhez és az önmagamról alkotott hamis, negatív elképzeléseimhez, nem a barátomhoz, nem a kapcsolataimhoz, nem a családi mintáimhoz, nem a számomra már nem jól működő közösséghez vagy rendszerhez, hanem önmagamhoz leszek hű!

 

Te mered önmagadat választani?

 

evima